Tema Anak

 


ASMAUL HUSNA 1, dan 2
36 lembar
Sumarti M. Thahir
@ Rp 15.000,-

Adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak mengenal Allah dengan cara yang menyenangkan. Untuk itulah kami terbitkan Asmaul Husna dalam serial buku mewarnai. Mengapa Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah yang dapat diambil pelajaran dan contoh oleh anak. Dilengkapi dengan keterangan untuk orang tua tentang tiap nama Allah dengan ilustrasi yang menarik.


 

SERI MUHAMMAD NABIKU
jLD 1 - 10
(Muhammad Ali Quthb)
Rp 60.000,-

Kunjungan bangsa Arab ke kabah pada tiap tahun membuat iri Raja Abrahah. Apalagi penduduk Yaman yang dipimpin nya juga ikut mengunjungi Kabah. Abrahah murka. Lalu apa yang akan diperbuat Abrahah terhadap Kabah?


KISAH PARA NABI UNTUK ANAK
(Abul Hasan Ali an-Nadwi)
14.5 x 21 cm
(1) 128 halaman
(2) 264 halaman
Jil. 1 Rp 17.500,- ; Jil. 2 Rp 33.000,-

Dakwah Islam tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja. Anak-anak pun harus dipertautkan dengan agama dan bahasa Al-Qur'an sejak masa pertumbuhan mereka, untuk membekali mereka semangat keagamaan yang mengasah jiwa, meluruskan akhlaq, dan membekali mereka dengan ketaqwaan.