Tema Anak

ABDULLAH DAN AMINAH
28 halaman
(Muhammad Ali Quthb)Rp 9.500,-

Abdullah dan Aminah adalah orang terhormat dari kaumnya. Allah telah memilihnya menjadi orang tua dari hamba-Nya yang paling mulia Muhammad saw. Bagaimana kisah dua insan mulia itu? Bagaimana mereka mengarungi kehidupan rumah tangganya?


ASMAUL HUSNA 1, dan 2
36 lembar
Sumarti M. Thahir
@ Rp 10.000,-

Adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak mengenal Allah dengan cara yang menyenangkan. Untuk itulah kami terbitkan Asmaul Husna dalam serial buku mewarnai. Mengapa Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah yang dapat diambil pelajaran dan contoh oleh anak. Dilengkapi dengan keterangan untuk orang tua tentang tiap nama Allah dengan ilustrasi yang menarik.


DUA ANAK YANG DIKURBANKAN
28 halaman
(Muhammad Ali Quthb)
Rp 9.500,-

Sungguh sejarah selalu berulang Nabi Muhammad saw dari keturunannya ternyata sampai pada Nabi Ismail as. Nabi bersabda,”Aku anak dua orang yang dikurbankan.”Siapakah mereka? Apa kaitannya Abdullah dan Nabi Ismail as.? Semua ada di buku ini. Selamat membaca.


KELAHIRAN CAHAYA ITU
28 halaman
(Muhammad Ali Quthb
Rp 9.500,-

 

Kelahiran Nabi Muhammad saw mengguncang Istana Kisra dan Romawi. Api abadi yang menjadi sembahan kaum Majusi padam. Cahaya putih menerangi kota Mekah. Subhanallah, alam menyambut kehadiran Bayi yang penuh berkah. Bagaimana dengan Aminah? Apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib?


TAHUN GAJAH
28 halaman
(Muhammad Ali Quthb)
Rp 9.500,-

Kunjungan bangsa Arab ke kabah pada tiap tahun membuat iri Raja Abrahah. Apalagi penduduk Yaman yang dipimpin nya juga ikut mengunjungi Kabah. Abrahah murka. Lalu apa yang akan diperbuat Abrahah terhadap Kabah?


KISAH PARA NABI UNTUK ANAK
(Abul Hasan Ali an-Nadwi)
14.5 x 21 cm
(1) 128 halaman
(2) 264 halaman
Jil. 1 Rp 17.500,- ; Jil. 2 Rp 33.000,-

Dakwah Islam tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja. Anak-anak pun harus dipertautkan dengan agama dan bahasa Al-Qur'an sejak masa pertumbuhan mereka, untuk membekali mereka semangat keagamaan yang mengasah jiwa, meluruskan akhlaq, dan membekali mereka dengan ketaqwaan.